ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Dimitra Vagiona, Nikoleta Sarantidou

Περίληψη


Η τιμολογιακή πολιτική του νερού, ως εργαλείο διαχείρισης, συχνά διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών μίας χώρας. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται 196 περιοχές εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και διερευνώνται ο τρόπος τιμολόγησης του νερού, η συχνότητα έκδοσης των λογαριασμών, το πάγιο τέλος και οι κλίμακες χρέωσης του νερού στον οικιακό τομέα. Η τρίμηνη, η τετράμηνη και η εξάμηνη έκδοση αποτελούν τις συνηθέστερες συχνότητες και η αύξουσα κλιμακωτή χρέωση το επικρατέστερο είδος. Η τιμή κυμαίνεται από 0-5,5 €/m3 και το πάγιο εφαρμόζεται στο 71% των περιοχών. Η γεωγραφικά άνιση κατανομή των πόρων και της ζήτησης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, ενώ καθοριστικοί παράγοντες για την διαμόρφωση του τιμολογίου είναι η υδατική διαθεσιμότητα, το έντονο ανάγλυφο, η υδατική εξάρτηση μεταξύ διαμερισμάτων και η χρήση των γεωτρήσεων.

Λέξεις κλειδιά


τιμολογιακή πολιτική, Εταιρείες Ύδρευσης, Υδατικά Διαμερίσματα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Δήμητρα Γεωργίου Βαγιωνά, Νικολέτα Σαραντίδου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.