ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΡΟΗΣ

Yiannis Savvidis, Evangelos Keramaris, George Pechlivanidis, Christoforos Koutitas

Περίληψη


Στην εργασία πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές μετρήσεις και ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων κυκλοφορίας και μεταφοράς συντηρητικού αιωρήματος για τον υπολογισμό της βέλτιστης ταχύτητας ροής υδατορεύματος για τη βιώσιμη λειτουργία ιχθυοδεξαμενής παράπλευρα της ροής, όπως εμφανίζεται στο ποτάμιο περιβάλλον με τις φυσικές ή τεχνητές δεξαμενές ιχθυοπληθυσμών παράπλευρα στην ροή του κύριου ρεύματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσον αφορά την παγίδευση αιωρουμένων στην ιχθυοδεξαμενή η καλύτερη περίπτωση (μικρότερη παγίδευση) είναι αυτή στην οποία η ταχύτητα του κυρίου ρεύματος είναι περίπου 0.30 m/s, η οποία βρίσκεται σε συμφωνία με την βέλτιστη ταχύτητα συνθηκών διαβίωσης των ψαριών.


Λέξεις κλειδιά


Ιχθυοδεξαμενή, Ταχύτητα ροής, Φυσικό μοντέλο, Μαθηματικό μοντέλο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Ιωάννης Σαββίδης, Ευάγγελος Κεραμάρης, Γεώργιος Πεχλιβανίδης, Χριστόφορος Κουτίτας

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.