ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ-ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Dimitrios Myronidis

Περίληψη


Σε ένα υπό σχεδιασμό ταμιευτήρα, η σχέση ανάμεσα στη στάθμη και την χωρητικότητα του καθώς και η οριοθέτηση της κατώτατης στάθμης υδροληψίας του ταμιευτήρα αποτελούν κρίσιμες πληροφορίες οι οποίες μας κατευθύνουν στην απόφαση υλοποίησης ή μη του έργου. Ο στόχος της παρούσης εργασίας είναι αρχικά να προτείνει μια μεθοδολογία η οποία θα μας διευκολύνει να εξάγουμε από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους εύκολα και με υψηλή ακρίβεια την καμπύλη στάθμης-χωρητικότητας ταμιευτήρα χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνικών στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS. Ακολούθως, χρησιμοποιήθηκε το γεω-χωρικό μοντέλο διάβρωσης του Gavrilovic προκειμένου να εκτιμηθεί ο νεκρός όγκος του ταμιευτήρα (624428 m3), δεδομένο απαραίτητο για την οριοθέτηση της κατώτατης στάθμης υδροληψίας του ταμιευτήρα (+73 m). Τέλος, το μοντέλο διάβρωσης κατέδειξε τις θέσεις παραγωγής φερτών υλών, πληροφορία η οποία είναι σημαντική για τον εντοπισμό των θέσεων ίδρυσης φραγμάτων ελέγχου των φερτών υλικών.


Λέξεις κλειδιά


καμπύλες ταμιευτήρα, κατώτατη στάθμη υδροληψίας ταμιευτήρα, ArcGIS, Διάβρωση, Gavrilovic

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.