ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

Το περιοδικό εκδίδεται από την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση και στοχεύει στη μεταφορά αποτελεσμάτων επιστημονικών, ερευνητικών, εφαρμοσμένων μελετών και συνθετικών άρθρων που έχουν σχέση με την τεχνική των ρευστών και τους υδατικούς πόρους.

ISSN: 1106-5419


Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού

Ανακοινώσεις

 
Δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη ανακοίνωση.
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Τόμ. 28


Σελίδα εξωφύλλου
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013