Σέκτες στα Βαλκάνια. Προβολές της «Βοσνιακής εκκλησίας» και του βογομιλισμού στο βοσνιακό Ισλάμ από το μεσαίωνα μέχρι σήμερα

Athanasios Athanasiadis

Abstract


Sects in the Balkans.

Views of the "Bosnian church" and Bogomilism in the Bosnian Islam from the Middle Ages until Today.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Athanasios Athanasiadis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

e-issn 2459-3036

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.