Εκδοτικό Σημείωμα

Ilias Evaggelou

Abstract


Ο 2ος τόμος της Επετηρίδας Fragmenta Hellenoslavica της Ένωσης Ελλήνων Σλαβολόγων περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις της 2ης Πανελλήνιας Συνάντησης Σλαβο-λόγων που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 2015 υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ilias Evaggelou

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

e-issn 2459-3036

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.