Όψεις της σερβικής εθνικής δράσης στους σλαβόφωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας (τέλη του 19ου αιώνα-αρχές του 20ού αιώνα)

Anna Agelopoulou

Abstract


Aspects of the Serbian National Action

in Macedonian Slav-Speaking Population

(Late 19th Century-Early 20th Century)

 

The paper sets out to examine, place within historical context and outline aspects of the Serbian national action in Macedonia during the last decades of the 19th century and the early 20th century. It also aims to explain the historical circumstances under which was emerged Serbian national aspirations in Macedonia, focusing on some attempt developed by Serbia to attract the Macedonian Slav-speaking population in Serbian national ideology through education and remove them from Bulgarian national influence. In addition, it quotes writings of Serbian nationalism and irredentism related to ethno-cultural identity and language of people in Macedonia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Anna Angelopoulou

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

e-issn 2459-3036

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.