Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος

Πρόκειται για προσπάθεια ευρετηρίασης των άρθρων του περιοδικού. Η ευρετηρίαση έγινε στα πλαίσια ανταποδοτικής υποτροφίας από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Όνομα. Η επίβλεψη της όλης εργασίας έγινε από τις βιβλιοθηκονόμους Ελένη Γιαννίτσιου (Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής) και Σοφία Ζαπουνίδου (Κεντρική Βιβλιοθήκη).

Για κάθε άρθρο προσφέρονται οι παρακάτω πληροφορίες: τίτλος, συγγραφέας, τεύχος, σελίδες. Ακόμα παρέχεται υπερσύνδεση στο πλήρες κείμενο όποτε είναι διαθέσιμο μέσα από τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ευρετηρίασης είναι σε εξέλιξη και θα γίνονται συχνά αλλαγές έως ότου ολοκληρωθεί.η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013