Νικόλαος Φαρδύς (1853-1901). Ο πρώτος εισηγητής του μονοτονικού συστήματος

Ν. Κατσανής

Περίληψη


Ο Νικόλαος Β. Φαρδύς, Σαμοθρακίτης στην καταγωγή, που σπούδασε και έδρασε στη Σμύρνη, στη Μασσαλία και το νησί του, υπήρξε ο πρώτος εισηγητής του μονοτονικού συστήματος από το 1889, το οποίο υιοθέτησε και στα γραπτά του. Η καθιέρωση του στις μέρες μας, και η κατά καιρούς διεκδίκηση από ορισμένους της καινοτομίας στο ορθογραφικό σύστημα της γλώσσας μας σκίασαν την προσφορά του Ν.Β. Φαρδύ και η Νεοελληνική Φιλολογία δεν του απέδωσε το οφειλόμενο χρέος. Ο Ν.Β. Φαρδύς αποτελεί μία σημαντική προσωπικότητα που έδρασε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και από τότε, για ένα ολόκληρο αιώνα, παρέμεινε άγνωστος ή ελάχιστα γνωστός και μόνο στους ειδικούς. 

Θεματικές Επικεφαλίδες:

Φαρδύς, Νικόλαος, 1853-1901


Λέξεις κλειδιά


Βιογραφία, Φιλοσοφία,

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.