Παιδαγωγικές μέθοδοι. Παλιά και νέα Παιδαγωγική.

Ευγενία Κολέζα-Αδάμ

Περίληψη


Με τον όρο παιδαγωγικές μέθοδοι εννοούμε το σύνολο των παιδαγωγικών αρχών, των στρατηγικών και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος για να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών του και να προκαλέσει το φαινόμενο της μάθησης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο οι δραστηριότητες τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων.

Κατά καιρούς εμφανίσθηκαν πολλές παιδαγωγικές μέθοδοι. Ενδεικτικά αναφέρουμε την παιδαγωγική του Freinet, την προγραμματισμένη διδασκαλία (l’ enseignement programme), την διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή (l’ enseignement assiste par ordinateur), τις ενεργητικές μεθόδους (les methodes actives), τη διδασκαλία με φύλλα εργασίας (le travail (…)

 

Θεματικές επικεφαλίδες

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Λέξεις κλειδιά


Παιδαγωγική ψυχολογία, Μέθοδοι διδασκαλίας, Εκπαίδευση-επιμόρφωση

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.