Βιβλιοθήκη ΑΠΘ - Προθήκη


Η Προθήκη είναι μια νέα υπηρεσία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ. Φιλοξενεί επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (Open Access) που εκδίδουν τα τμήματα, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και τα ερευνητικά κέντρα του πανεπιστημίου. Υποστηρίζει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας σε online περιβάλλον. Τα περιοδικά της Προθήκης ευρετηριάζονται από γνωστές μηχανές αναζήτησης. Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη παρέχεται από το  προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες : prothiki@lib.auth.gr, τηλ. 2310 99 42 16

Η Προθήκη αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου "Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ" του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).


Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Pro Justitia

Το ηλεκτρονικό περιοδικό Pro-Justitia εκδίδεται από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο την προβολή του επιστημονικού και ερευνητικού έργου αυτής.

e-ISSN: 2529-0401

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

International Journal of Real Estate & Land Planning

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Ζητήματα Διδακτικής των Θρησκευτικών

Το ηλεκτρονικό περιοδικό Ζητήματα Διδακτικής των Θρησκευτικών εκδίδεται από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η θεματική του έχει ως στόχο την προβολή των εκπαιδευτικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διδακτική των Θρησκευτικών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Expressis Verbis Law Journal

Το Expressis Verbis Law Journal, το περιοδικό του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ELSA, επιστρέφει φέτος ανανεωμένο και με αμιγώς νομικό περιεχόμενο. Η θεματική του καλύπτει όλους τους κλάδους της Νομικής επιστήμης με άρθρα που αφορούν τους τομείς του Αστικού, Δημοσίου, Διεθνούς, Εμπορικού και Ποινικού δικαίου.
 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Gramma: Journal of Theory and Criticism

Το Γράμμα: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής είναι ένα διεθνές περιοδικό που εκδίδεται μία φορά το χρόνο από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

e-ISSN: 2529-1793

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Vetus Testamentum et Hellas

VTeH is the first academic journal in Greece focused on Οld Testament and Septuagint Studies and their interaction with Ancient Greek language and thought. It publishes lectures of international scholars given at the School of Pastoral and Social Theology, Aristotle University of Thessaloniki, as well as peer-reviewed contributions to the Septuagint in relation to pre- and post-septuagintal Greek literature and culture. It also aims to challenge original research and to contribute to the international discussion on the method of Old Testament and Septuagint Exegesis and Theology.

e-ISSN: 2459-2552

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Aristotle University Medical Journal

To AUMJ πρωτοδημοσιεύτηκε το 1973 ως "Επιστημονική Επετηρίδα της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης" και από το 2006 κυκλοφορεί ηλεκτρονικά με τον τίτλο "Aristotle University Medical Journal". Εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο και αγκαλιάζει όλο το εύρος της Ιατρικής, περιλαμβάνοντας κλινική, εργαστηριακή, πειραματική, διοικητική και εκπαιδευτική έρευνα. Επίσης διερευνά ζητήματα που σχετίζονται με την Ιατρική από κοινωνική, νομική και ηθική σκοπιά.

e-ISSN: 2241-0686

 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media

Η Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών είναι υπεύθυνη της ίδρυσης και συντονισμού του επιστημονικού περιοδικού Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media. Η διεπιστημονικότητα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του περιοδικού το οποίο στοχεύει να φιλοξενήσει επιστημονικά άρθρα από ακαδημαϊκούς ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό στις γνωστικές περιοχές της Αγγλόφωνης λογοτεχνίας, μιντιακής παραγωγής και πολιτισμού. Η έκδοση του περιοδικού είναι ετήσια.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Syn-Thèses

Το περιοδικό Syn-Thèses είναι η ετήσια, ηλεκτρονική, επιστημονική έκδοση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και συνιστά μετεξέλιξη της ομότιτλης έντυπης έκδοσης (2008-2012). Στις Syn-Thèses  φιλοξενούνται, κατόπιν κρίσεως, πρωτότυπες εργασίες (μελέτες και άρθρα), όλων των γνωστικών πεδίων που καλύπτονται στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από τους τρεις τομείς του, Γλώσσα και Διδακτική, Λογοτεχνία, Μετάφραση, στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά  και κατά περίπτωση και σε άλλες γλώσσες.

e-ISSN: 2585-2647

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Επιστημονική επετηρίδα - Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ

Η Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ είναι ανοιχτή σε υποβολές εργασιών οποιασδήποτε επιστημονικής περιοχής της ψυχολογίας και περιλαμβάνει εργασίες μελών ΔΕΠ του Τμήματος, διδακτόρων και υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και συνεργατών των μελών ΔΕΠ.

e-ISSN: 2585-3783

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Selected papers on theoretical and applied linguistics

Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics contains a selection of the papers presented at the International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics, organized by the School of English, Aristotle University of Thessaloniki.

e-ISSN: 2529-1114

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Fragmenta Hellenoslavica

Το Fragmenta Hellenoslavica είναι ένα ετήσιο επιστημονικό που εκδίδεται από την Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων.

e-ISSN: 2459-3036

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

ΚΟΣΜΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Το περιοδικό Κόσμος είναι η ετήσια, ηλεκτρονική, επιστημονική έκδοση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ και συνιστά μετεξέλιξη της έντυπης Επιστημονικής Επετηρίδας του ιδίου Τμήματος (1990-2011). Στο Κόσμος φιλοξενούνται, κατόπιν κρίσεως, πρωτότυπες εργασίες (μελέτες και άρθρα), όλων των γνωστικών πεδίων της επιστήμης της Θεολογίας και των συναφών κλάδων στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά. Επιπροσθέτως στις σελίδες του περιοδικού δημοσιεύονται επιλεγμένα κείμενα διαλέξεων και εισηγήσεων από σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, που οργανώθηκαν από το Τμήμα. Επίσης εκδίδονται βιβλιοκρισίες, καταγράφονται σημαντικά γεγονότα του Τμήματος, ακαδημαϊκού χαρακτήρος, και κοινοποιούνται οι επιστημονικές δραστηριότητες του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος. Τακτικοί συνεργάτεςτου Κόσμος είναι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως και διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

e-ISSN: 2529-0797

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Πολιτισμός και Έρευνα

e-ISSN: 1791-2636

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

iNTERCULTURAL tRANSLATION iNTERSEMIOTIC

Το iTi προωθεί τη μελέτη των διάφορων φαινομένων της μετάφρασης και καλωσορίζει υποβολές από ποικίλλα επιστημονικά πεδία που προσεγγίζουν πτυχές της μετάφρασης. Εστιάζει περισσότερο στη θεωρία, την ιστορία, την πολιτισμική και σημειωτική μελέτη της μετάφρασης, των περιγραφών και της διδακτικής της.

e-ISSN: 2241-3863

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Σύνθεσις

Τo Σύνθεσις είναι το επιστημονικό όργανο του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδίδεται δύο φορές το χρόνο. Η επιστημονική αλλά και η συντακτική επιτροπή του περιοδικού αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Το Σύνθεσις θα εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά.

e-ISSN: 2241-2964

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Studying Humour - International Journal

e-ISSN: 2408-042X

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

Επιστημονικό όργανο "Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών" - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ISSN: 1105-0772

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

South-Eastern Europe Journal of Earth Observation and Geomatics

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ

Οι ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδεται από Συντακτική Επιτροπή Βυζαντινολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οφείλει το όνομά του στον γνωστό όρο που χρησιμοποιεί ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης για τα φιλολογικά του Υπομνήματα· με τον τρόπο αυτό υποδηλώνεται αφενός η σχέση του με τη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο της οποίας το φιλοξενεί, και αφετέρου η θεματολογία του.

e-ISSN: 2241-0228

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Σκηνή

Η Σκηνή είναι ένα επιστημονικό περιοδικό για το θέατρο που αντικατοπτρίζει τον διττό χαρακτήρα του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Ο εκδοτικός της ορίζοντας συμπεριλαμβάνει μελέτες και τεκμήρια για την ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, αλλά και άρθρα για τη σύγχρονη θεατρική πραγματικότητα, καθώς και κείμενα σημαντικών καλλιτεχνών.

e-ISSN: 2241-0813


Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

Το περιοδικό εκδίδεται από την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση και στοχεύει στη μεταφορά αποτελεσμάτων επιστημονικών, ερευνητικών, εφαρμοσμένων μελετών και συνθετικών άρθρων που έχουν σχέση με την τεχνική των ρευστών και τους υδατικούς πόρους.

ISSN: 1106-5419

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

πολύφιλος / poliphilos

Ετήσιο περιοδικό του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

e-ISSN: 2241-2794, ISSN 1792-7595

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφήη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013