Βιβλιοθήκη ΑΠΘ - Προθήκη


Η Προθήκη είναι μια νέα υπηρεσία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ. Φιλοξενεί επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (Open Access) που εκδίδουν τα τμήματα, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και τα ερευνητικά κέντρα του πανεπιστημίου. Υποστηρίζει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας σε online περιβάλλον. Τα περιοδικά της Προθήκης ευρετηριάζονται από γνωστές μηχανές αναζήτησης. Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη παρέχεται από το  προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες : prothiki@lib.auth.gr, τηλ. 2310 99 42 16

Η Προθήκη αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου "Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ" του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).


Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Expressis Verbis Law Journal

Το Expressis Verbis Law Journal, το περιοδικό του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ELSA, επιστρέφει φέτος ανανεωμένο και με αμιγώς νομικό περιεχόμενο. Η θεματική του καλύπτει όλους τους κλάδους της Νομικής επιστήμης με άρθρα που αφορούν τους τομείς του Αστικού, Δημοσίου, Διεθνούς, Εμπορικού και Ποινικού δικαίου.
 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Gramma: Journal of Theory and Criticism

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Vetus Testamentum et Hellas

VTeH is the first academic journal in Greece focused on Οld Testament and Septuagint Studies and their interaction with Ancient Greek language and thought. It publishes lectures of international scholars given at the School of Pastoral and Social Theology, Aristotle University of Thessaloniki, as well as peer-reviewed contributions to the Septuagint in relation to pre- and post-septuagintal Greek literature and culture. It also aims to challenge original research and to contribute to the international discussion on the method of Old Testament and Septuagint Exegesis and Theology.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Aristotle University Medical Journal

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Ex-Centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Syn-Thèses

Το περιοδικό Syn-Thèses είναι η ετήσια, ηλεκτρονική, επιστημονική έκδοση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και συνιστά μετεξέλιξη της ομότιτλης έντυπης έκδοσης (2008-2012). Στις Syn-Thèses  φιλοξενούνται, κατόπιν κρίσεως, πρωτότυπες εργασίες (μελέτες και άρθρα), όλων των γνωστικών πεδίων που καλύπτονται στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από τους τρεις τομείς του, Γλώσσα και Διδακτική, Λογοτεχνία, Μετάφραση, στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά  και κατά περίπτωση και σε άλλες γλώσσες.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Επιστημονική επετηρίδα - Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Selected papers on theoretical and applied linguistics

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Fragmenta Hellenoslavica

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

ΚΟΣΜΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Το περιοδικό Κόσμος είναι η ετήσια, ηλεκτρονική, επιστημονική έκδοση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ και συνιστά μετεξέλιξη της έντυπης Επιστημονικής Επετηρίδας του ιδίου Τμήματος (1990-2011). Στο Κόσμος φιλοξενούνται, κατόπιν κρίσεως, πρωτότυπες εργασίες (μελέτες και άρθρα), όλων των γνωστικών πεδίων της επιστήμης της Θεολογίας και των συναφών κλάδων στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά. Επιπροσθέτως στις σελίδες του περιοδικού δημοσιεύονται επιλεγμένα κείμενα διαλέξεων και εισηγήσεων από σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, που οργανώθηκαν από το Τμήμα. Επίσης εκδίδονται βιβλιοκρισίες, καταγράφονται σημαντικά γεγονότα του Τμήματος, ακαδημαϊκού χαρακτήρος, και κοινοποιούνται οι επιστημονικές δραστηριότητες του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος. Τακτικοί συνεργάτεςτου Κόσμος είναι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως και διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Πολιτισμός και Έρευνα

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

iNTERCULTURAL tRANSLATION iNTERSEMIOTIC

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Σύνθεσις

Τo Σύνθεσις είναι το επιστημονικό όργανο του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδίδεται δύο φορές το χρόνο. Η επιστημονική αλλά και η συντακτική επιτροπή του περιοδικού αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Το Σύνθεσις θα εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Studying Humour - International Journal

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

Επιστημονικό όργανο "Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών" - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

South-Eastern Europe Journal of Earth Observation and Geomatics

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Σκηνή

Η Σκηνή είναι ένα επιστημονικό περιοδικό για το θέατρο που αντικατοπτρίζει τον διττό χαρακτήρα του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ: ο εκδοτικός της ορίζοντας συμπεριλαμβάνει μελέτες και τεκμήρια για την ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, αλλά και άρθρα για τη σύγχρονη θεατρική πραγματικότητα, καθώς και κείμενα σημαντικών καλλιτεχνών.

H Σκηνή παρέχει πλήρη και άμεση πρόσβαση στα περιεχόμενά της, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του χρήστη ως αναγνώστη. Ωστόσο, οι συγγραφείς, που υποβάλλουν κείμενα προς κρίση και δημοσίευση στη Σκηνή, θα πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες με την ιδιότητα του συγγραφέα.


Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

Επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

πολύφιλος / poliphilos

Ετήσιο περιοδικό του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ISSN 1792-7595 (print)

ISSN 2241-2794 (online)

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφήη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013